(صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط)زیتون

199901.00(+0.05%)
آخرین
19,990
پایانی
20,000
دیروز
19,980
حجم معاملات
1,047,715
کمترین
19,960
بیشترین
20,070