(بانك سامان)سامان

30011.00(-0.07%)
آخرین
3,001
پایانی
3,003
دیروز
3,003
حجم معاملات
2,893,777
کمترین
3,000
بیشترین
3,010