(سيمان ساوه)ساوه

1453000.99(-0.72%)
آخرین
145,300
پایانی
145,650
دیروز
146,350
حجم معاملات
87,237
کمترین
144,050
بیشترین
147,000