(سيمان‌ بهبهان‌)سبهان

1068000.98(-1.72%)
آخرین
106,800
پایانی
107,010
دیروز
108,670
حجم معاملات
357,610
کمترین
103,600
بیشترین
108,660