(سيمان‌ تهران‌)ستران

561001.00(+0.05%)
آخرین
56,100
پایانی
55,900
دیروز
56,070
حجم معاملات
3,144,817
کمترین
54,650
بیشترین
58,000