(سيمان‌خاش‌)سخاش

818001.00(+0.17%)
آخرین
81,800
پایانی
81,850
دیروز
81,660
حجم معاملات
56,392
کمترین
81,240
بیشترین
83,000