(سيمان‌ خزر)سخزر

413200.97(-2.62%)
آخرین
41,320
پایانی
41,750
دیروز
42,430
حجم معاملات
397,597
کمترین
41,320
بیشترین
42,430