(سيمان خوزستان)سخوز

461000.99(-1.09%)
آخرین
46,100
پایانی
46,550
دیروز
46,610
حجم معاملات
86,489
کمترین
45,520
بیشترین
46,980