(س. تدبيرگران فارس وخوزستان)سدبیر

460000.98(-2.13%)
آخرین
46,000
پایانی
47,350
دیروز
47,000
حجم معاملات
6,298,124
کمترین
45,500
بیشترین
49,600