(سرمايه گذاري مس سرچشمه)سرچشمه

4712-109.00(-2.26%)
آخرین
4,712
پایانی
4,821
دیروز
4,821