(سيمان‌ شرق‌)سشرق

148100.99(-0.6%)
آخرین
14,810
پایانی
14,890
دیروز
14,900
حجم معاملات
679,738
کمترین
14,540
بیشترین
15,050