(سيمان‌ شمال‌)سشمال

170001.00(-0.47%)
آخرین
17,000
پایانی
17,030
دیروز
17,080
حجم معاملات
331,823
کمترین
16,840
بیشترین
17,070