(سيمان‌اصفهان‌)سصفها

1501500.99(-0.71%)
آخرین
150,150
پایانی
150,170
دیروز
151,220
حجم معاملات
511,248
کمترین
147,530
بیشترین
154,080