(سيمان‌ صوفيان‌)سصوفی

288801.00(-0.21%)
آخرین
28,880
پایانی
28,890
دیروز
28,940
حجم معاملات
163,048
کمترین
28,500
بیشترین
29,300