(سيمان‌غرب‌)سغرب

412200.97(-2.6%)
آخرین
41,220
پایانی
42,100
دیروز
42,320
حجم معاملات
141,512
کمترین
40,130
بیشترین
42,310