(سيمان فارس و خوزستان)سفارس

345101.00(+0.09%)
آخرین
34,510
پایانی
34,460
دیروز
34,480
حجم معاملات
586,465
کمترین
33,750
بیشترین
34,990