(كارخانه فارسيت درود)سفارود

146001.02(+2.31%)
آخرین
14,600
پایانی
14,510
دیروز
14,270
حجم معاملات
116,827
کمترین
14,200
بیشترین
14,680