(شركت فارسيت اهواز)سفاسی

4132-72.00(-1.71%)
آخرین
4,132
پایانی
4,198
دیروز
4,204
حجم معاملات
354,815
کمترین
4,119
بیشترین
4,305