(پرداخت الكترونيك سامان كيش)سپ

162901.00(+0.37%)
آخرین
16,290
پایانی
16,230
دیروز
16,230
حجم معاملات
52,704
کمترین
15,880
بیشترین
16,380