(سپيد ماكيان)سپید

288900.99(-0.58%)
آخرین
28,890
پایانی
28,980
دیروز
29,060
حجم معاملات
787,803
کمترین
28,500
بیشترین
29,730