(سپيدار سيستم آسيا)سپیدار

740500.99(-1%)
آخرین
74,050
پایانی
73,700
دیروز
74,800
حجم معاملات
250,259
کمترین
73,000
بیشترین
75,400