(سپيدار سيستم آسيا)سپیدار

102300-1050.00(-1.02%)
آخرین
102,300
پایانی
103,350
دیروز
103,350