(سيمان كارون)سکارون

689000.98(-1.71%)
آخرین
68,900
پایانی
69,800
دیروز
70,100
حجم معاملات
167,583
کمترین
68,700
بیشترین
71,500