(سيمان كردستان)سکرد

95401.00(+0.21%)
آخرین
9,540
پایانی
9,540
دیروز
9,520
حجم معاملات
698,952
کمترین
9,460
بیشترین
9,700