(همكاران سيستم)سیستم

181501.01(+0.72%)
آخرین
18,150
پایانی
18,020
دیروز
18,020
حجم معاملات
646,382
کمترین
17,890
بیشترین
18,200