(سيمرغ)سیمرغ

300801.00(-0.1%)
آخرین
30,080
پایانی
30,660
دیروز
30,110
حجم معاملات
3,179,056
کمترین
30,000
بیشترین
31,970