(پتروشيمي اروميه)شاروم

384000.97(-3.15%)
آخرین
38,400
پایانی
38,550
دیروز
39,650
حجم معاملات
956,775
کمترین
38,200
بیشترین
39,950