(معدني‌ املاح‌ ايران‌)شاملا

218501.04(+3.8%)
آخرین
21,850
پایانی
21,210
دیروز
21,050
حجم معاملات
1,516,742
کمترین
20,620
بیشترین
22,020