(معدني‌ املاح‌ ايران‌)شاملا

24300-280.00(-1.14%)
آخرین
24,300
پایانی
24,580
دیروز
24,580