(پالايش نفت تبريز)شبریز

12370-240.00(-1.9%)
آخرین
12,370
پایانی
12,610
دیروز
12,610