(توليدات پتروشيمي قائد بصير)شبصیر

17380-120.00(-0.69%)
آخرین
17,380
پایانی
17,500
دیروز
17,500