(توليدات پتروشيمي قائد بصير)شبصیر

268000.99(-0.56%)
آخرین
26,800
پایانی
26,850
دیروز
26,950
حجم معاملات
233,824
کمترین
26,600
بیشترین
27,300