(نفت‌ بهران‌)شبهرن

15020-450.00(-2.91%)
آخرین
15,020
پایانی
15,470
دیروز
15,470