(نفت‌ بهران‌)شبهرن

257000.99(-1.27%)
آخرین
25,700
پایانی
25,910
دیروز
26,030
حجم معاملات
1,553,769
کمترین
25,650
بیشترین
25,820