(تولي‌پرس‌)شتولی

216500.98(-1.81%)
آخرین
21,650
پایانی
22,000
دیروز
22,050
حجم معاملات
35,699
کمترین
21,650
بیشترین
22,300