(تولي‌پرس‌)شتولی

16950-200.00(-1.17%)
آخرین
16,950
پایانی
17,150
دیروز
17,150