(توكا رنگ فولاد سپاهان)شتوکا

252500.98(-1.75%)
آخرین
25,250
پایانی
25,350
دیروز
25,700
حجم معاملات
2,378,265
کمترین
24,800
بیشترین
26,050