(صنايع پتروشيمي تخت جمشيد)شجم

6820-60.00(-0.87%)
آخرین
6,820
پایانی
6,880
دیروز
6,880