(پتروشيمي‌ خارك‌)شخارک

437000.98(-1.8%)
آخرین
43,700
پایانی
44,310
دیروز
44,500
حجم معاملات
575,018
کمترین
43,350
بیشترین
44,250