(دوده‌ صنعتي‌ پارس‌)شدوص

211101.01(+1%)
آخرین
21,110
پایانی
21,030
دیروز
20,900
حجم معاملات
482,241
کمترین
20,600
بیشترین
21,390