(تجهيزنيروي‌زنگان‌)شزنگ

1081000.98(-1.99%)
آخرین
108,100
پایانی
109,750
دیروز
110,300
حجم معاملات
23,468
کمترین
108,100
بیشترین
108,100