(سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا

13271.01(+0.76%)
آخرین
1,327
پایانی
1,329
دیروز
1,317
حجم معاملات
349,073,637
کمترین
1,312
بیشترین
1,337