(پتروشيمي گلستان)شستان

87300.97(-3%)
آخرین
8,730
پایانی
8,910
دیروز
9,000
حجم معاملات
768,239
کمترین
8,730
بیشترین
8,730