(توليد سموم‌ علف‌ كش)شسم

2374500.98(-1.98%)
آخرین
237,450
پایانی
241,350
دیروز
242,250
حجم معاملات
7,749
کمترین
237,450
بیشترین
237,550