(نفت سپاهان)شسپا

50000.99(-0.99%)
آخرین
5,000
پایانی
5,050
دیروز
5,050
حجم معاملات
3,280,887
کمترین
4,980
بیشترین
5,080