(پتروشيمي غدير)شغدیر

663600.98(-1.88%)
آخرین
66,360
پایانی
67,010
دیروز
67,630
حجم معاملات
384,843
کمترین
66,330
بیشترین
68,390