(سرمايه گذاري شفادارو)شفا

235601.01(+0.73%)
آخرین
23,560
پایانی
23,400
دیروز
23,390
حجم معاملات
79,993
کمترین
23,450
بیشترین
23,860