(پتروشيمي فارابي)شفارا

69201.03(+2.98%)
آخرین
6,920
پایانی
6,920
دیروز
6,720
حجم معاملات
966,602
کمترین
6,920
بیشترین
6,920