(صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌)شفارس

18550.99(-0.54%)
آخرین
1,855
پایانی
1,860
دیروز
1,865
حجم معاملات
12,348,647
کمترین
1,845
بیشترین
1,889