(كود شيميايي اوره لردگان)شلرد

78600.98(-2.12%)
آخرین
7,860
پایانی
7,910
دیروز
8,030
حجم معاملات
3,779,850
کمترین
7,820
بیشترین
8,070