(لعابيران‌)شلعاب

192201.05(+4.97%)
آخرین
19,220
پایانی
19,070
دیروز
18,310
حجم معاملات
8,003,481
کمترین
17,810
بیشترین
19,220