(شركت مواد ويژه ليا)شلیا

93400.97(-2.91%)
آخرین
9,340
پایانی
9,620
دیروز
9,620
حجم معاملات
18,886
کمترین
9,340
بیشترین
9,340