(نفت‌ پارس‌)شنفت

7000-260.00(-3.58%)
آخرین
7,000
پایانی
7,260
دیروز
7,260