(بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌)شپارس

85200.99(-1.39%)
آخرین
8,520
پایانی
8,610
دیروز
8,640
حجم معاملات
789,948
کمترین
8,470
بیشترین
8,690