(نفت پاسارگاد)شپاس

28550-250.00(-0.87%)
آخرین
28,550
پایانی
28,800
دیروز
28,800