(نفت پاسارگاد)شپاس

342501.01(+1.48%)
آخرین
34,250
پایانی
34,050
دیروز
33,750
حجم معاملات
180,322
کمترین
33,750
بیشترین
34,700